สวัสดีชาวจันทรเกษม

ยินดีต้อนรับสู่ วิทยบริการบล็อก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คุณสามารถเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ แก้ไขลบ โดยได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ด้วยผู้ดูแลเว็บบล็อกนี้ มาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเพื่อสำนักและมหาวิทยาลัยของเราสืบต่อไป บล็อกนี้สร้างจาก WordPress โดยการแนะนำของ สวทช. ในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส