การใช้ Font บนระบบสารบรรณไทย

images from linotype.comจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งตัวอักษร หรือฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ ไทยโอเอส ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการของไทยใช้ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานในเอกสารทางราชการที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่ง สำหรับฟอนต์ทั้งหมด 13 ฟอนต์นั้นได้นำเข้ามาไว้ในนี้ให้ทุกท่านได้ทำการ DownLoad เพื่อไปติดตั้งยังเครื่องของตนเอง ชื่อของฟอนต์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้คำว่าสารบรรณ แต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจุดมุ่งหมายก็น่าจะอยู่ที่ว่าให้รู้ว่าใช้ในงานสารบรรณโดยเฉพาะ และโปรดดูคู่มือการติดตั้งได้จากไฟล์แนบท้ายมาด้วยนะครับ

ไฟล์ saraban.zip และ คุ่มือการติดตั้ง Font สารบรรณ

 เกียรติพงษ์ ยอด.

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI