อะไรคือ ปัญหา อะไรคือ ความเสี่ยง

นับจากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำการประเมินความเสี่ยงในองค์การ มาสองสามครั้ง หลายคนเริ่มเกิดสับสับว่าอะไรคือ ความเสี่ยง และอะไรคือ ปัญหา ไมใช่ความเส่ยง ความเสี่ยง คือ “ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ที่จะทำให้องค์การไม่บรรลุตามเป้าหมาย” แต่ที่เราเขียนกันว่านี่คือความเสี่ยง นั่นคือความเสี่ยง แต่มันคือความเสี่ยงจริงๆ หรือปัญหา ขอเสนอแนวคิดง่ายดังนี้คือ

  • ปัญหา เป็นสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังคงดำรงอยู่ เช่น ขณะนี้มหาวิทยาลัยขาดแคลนกำลังคน นี่คือปัญหาเพราะตอนนี้ทรัพยากรบุคคลไม่พอ หรือ ทำรายงานส่งอาจารย์ไม่ได้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เป็นต้
  • ความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิด และมีโอกาสที่จะเกิดมากบ้างน้อยบ้าง มีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้าง ยกตัวอย่างเช่น อาจเกิดไฟฟ้าดับขณะนั่งพิมพ์รายงานบนคอมพิวเตอร์ หรือ อาจเกิดฟ้าผ่าขณะเตะฟุตบอลกลางสายฝน เป็นต้น

เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI