พิธีถวายพระพรและเทศน์มหาชาติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรและเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

วันแม่แห่งชาติ 2556

[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6200.jpg]180
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6219.jpg]140
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6228.jpg]110
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6256.jpg]100
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6275.jpg]70
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6281.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6294.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6296.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6298.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6300.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6314.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6332.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6335.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6336.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6338.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6340.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6341.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6359.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6366.jpg]30
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6368.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6371.jpg]40
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/a222/thumbs/thumbs_img_6381.jpg]50

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI