อบรม CHE QA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ CHE QA ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โดยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรม CHE QA

[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03920_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03922_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03924_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03925_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03927_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03929_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03932_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03933_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03934_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03935_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03936_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03938_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03939_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03942_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03946_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03947_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03949_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03950_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03952_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03954_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03956_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03957_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03958_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03959_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03960_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03962_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03964_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03967_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03970_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03972_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03974_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03975_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03977_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03978_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03979_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03980_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/cheqa/thumbs/thumbs_dsc03981_resize.jpg]00

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI