การขับเคลื่อนแผนปรองดอง

การขับเคลื่อนแผนปรองดองแห่งชาติ ตาม นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมศูนยืศึกษาพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สมัมนาปรองดอง 53

[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03984_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03985_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03986_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03987_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03989_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03990_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03993_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03994_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc03998_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04002_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04011_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04013_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04015_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04019_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04021_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04022_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04023_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04024_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04026_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04032_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04036_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_dsc04040_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0026_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0027_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0031_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0032_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0035_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0038_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0042_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0045_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0049_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0050_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0051_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0055_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0061_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0065_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0068_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0009/thumbs/thumbs_img_0072_resize.jpg]00

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI