ประชุมสายสนับสนุน

ภาพการประชุม 13-15 พค.2553 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 13-15 พ.ค. 2553

[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5044_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5045_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5046_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5047_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5048_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5049_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5052_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5054_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5055_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5057_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5058_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5059_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5061_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5063_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5073_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5075_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5076_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5081_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5084_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5087_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5089_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5090_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5091_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5101_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5102_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5111_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5128_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5131_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5132_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5133_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5134_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5137_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5144_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5145_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5146_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5147_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5148_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5151_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5152_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5155_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5156_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5166_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5175_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5178_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5181_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5183_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5187_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5188_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5192_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5194_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5197_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5198_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5200_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5201_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5203_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5205_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5206_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5208_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5210_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5211_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5214_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5222_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5227_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5230_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5234_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5242_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5244_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5246_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5247_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_dsc_5256_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0012_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0015_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0016_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0022_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0023_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0024_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0026_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0031_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0033_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0040_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0058_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0060_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0094_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0095_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0097_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0099_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0102_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0103_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0104_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0105_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0106_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0109_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0112_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0113_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0115_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0121_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0128_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0130_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0131_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0138_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0139_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0140_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0001/thumbs/thumbs_img_0142_resize.jpg]00

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI