รับวุฒิบัตรสายสนับสนุน

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมอบรม สายสนับสนุน

มอบวุฒิบัตร สายสนับสนุน

[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5258_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5259_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5260_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5261_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5262_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5263_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5264_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5265_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5266_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5267_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5268_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5269_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5270_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5271_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5272_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5273_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5274_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5275_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5276_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5277_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5278_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5279_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5280_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5281_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5282_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5283_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5284_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5285_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5286_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5287_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5288_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5289_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5290_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5291_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5292_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5293_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5294_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5295_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5296_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5297_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5298_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5299_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5300_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5301_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5302_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5303_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5304_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5305_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5306_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5307_resize.jpg]00
[img src=http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/flagallery/gal0002/thumbs/thumbs_dsc_5308_resize.jpg]00

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI