โครงการครบรอบ 12 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556


 

เสวนา หัวข้อ “ศิษย์เก่ากับปรัชญาในการประกอบอาชีพ”