โครงการครบรอบ 12 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เสวนา หัวข้อ “ศิษย์เก่ากับปรัชญาในการประกอบอาชีพ”

 

   
   
   
โครงการครบรอบ 13 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สัมนา หัวข้อ บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนานักศึกษา
 

   
โครงการครบรอบ 14 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่าบรรยาย เรื่องความสำเร็จในการศึกษาและประกอบอาชีพของศิษย์เก่า